Yasal Uyarı ve Hükümler


Bu internet sitesinin tüm içeriği ConvaTec‘e aittir veya kontrolündedir, ( bundan sonra “şirket” olarak anılacaktır), ve uluslararası telif hakkı kanunları tarafından korunmaktadır. Telif hakları ve diğer mülkiyet belirten duyuruları olduğu gibi bırakmanız koşuluyla, kendi kişisel ve ticari olmayan kullanım amaçlarınız için bu siteden kendinize içerik indirebilirsiniz, ancak içerikte değişiklik veya reprodüksiyon yapılması yasaktır. Bu koşullar dışında içerik kopyalanamaz veya kullanılamaz.

Şirket internet sitesinin güncel ve doğru bilgileri içermesi için gerekli çalışmaları yapacaktır, fakat verilen bilginin eksiksizlik veya geçerlilikleri konusunda, kesin veya doğrulukları hakkında garanti vermez. Şirket internet sitesine giriş nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarar veya hasardan, internet sitesine girememe, siteden alınan bilgiler doğruşltusunda sizin güvenilirliğinizden sorumlu değildir.

Bu internet sitesi diğer sitelere link veya referans verebilir ancak Şirket bu sitelerin içerikleri ve güvenirlilikleri, siteye giriş nedeniyle oluşabilecek herhangi bir zarar veya hasardan sorumlu değilidir. Bu sitede bulunan herhangi bir link, kullanıcıya sadece kolaylık için verilmiştir.

Bu sitede belirtilen ticari marka, servis markaları, ticari isimler, ticari takdim şekli ve ürünler Türk Kanunlarına tabi olup ve ayrıca Şirketin veya ilişkili şirketlerin malıdır. Ürün veya servis tanımları ile ilgili bilgi hariç “Şirket” ten önceden yazılı bir onay almadan bahsi geçenleri kullanmayınız .

Bu internet sitesi 14 yaş üzeri ziyaretçilerin kullanımı içindir. Bu site 14 yaşın altındaki ziyaretçilerden bilerek kişisel bilgi toplamayacaktır.

Şirket herhangi bir uyarıda bulunmaksızın Tanım ve Koşullar üzerinde, bu İnternet Sitesi üzerinde ve bu İnternet Sitesi içerisindeki bilgi, isimler, resimler, logolar ve ikonlar üzerinde ayarlamalar, güncellemeler ve/veya değişiklikler yapabilir.

Great Comebacks®

“Benim Hikayem”

PROGRAM KURALLARI


I. GENEL HÜKÜMLER


Madde 1

İşbu Program Kuralları, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde yürütülecek olan Great Comebacks®, “Benim Hikayem” adıyla duyurulan projenin (bundan sonra “Program” olarak anılacaktır) koşul ve şartlarını belirtir. Program’ın amacı, ostomi ameliyatı sonrasında ümitsizliğe kapılmayan ve fizyolojik ve fiziksel engelleri aşarak, ostomi uygulanan ya da uygulanacak diğer hastalar için güzel bir örnek oluşturmak amacı doğrultusunda çalışma arzusunda olan ostomili kişileri bulmaktır. Bu Program sayesinde Türkiye’de bulunan ostomili kişiler, hayallerini ve tutkularını gerçekleştirmek, spor yapmak veya kendilerini en sevdikleri hobiye vermek gibi hususlarda ostominin herhangi bir engel teşkil etmediğine dair örnek oluşturan kişilerle tanışma fırsatı elde edeceklerdir.

Aynı zamanda bu Program, ostomi ve ostomiyle yaşamaya yönelik bilinci toplumda ve tıp camiasında kuvvetlendirmeyi ve ostomili kişileri, ailelerini, arkadaşlarını ve içinde yaşadıkları toplumu, ostomiyle normal bir yaşam sürdürmenin mümkün olduğu hususunda bilinçlendirmeyi de hedeflemektedir.


Madde 2

Merkezi Şehit İlknur Keleş Sok. Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza, No 5/3 Kozyatağı Kadıköy Istanbul adresinde kayıtlı bulunan ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd. Şti (bundan sonra “ConvaTec” olarak anılacaktır), işbu Kurallar kapsamında anılan Program’ın organizasyonunu üstlenmektedir.


Madde 3

Program, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Ostomi Cerrahi Derneği ve Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği işbirliğiyle yürütülmektedir.


Madde 4

Program, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde düzenlenmektedir.


Madde 5

Program kapsamında hemşireler, doktorlar, psikologlar, dernek temsilcileri ve ConvaTec temsileri arasından seçilecek (toplam 5 ila 9 kişi olmak üzere) kişilerden oluşan Seçici Kurul, yılda bir kez olmak üzere Programa katılan ve katılmak için başvuran tüm kişiler arasından bir adet Birinci ve iki adet Özel Ödül Sahibi seçecektir.

Program, Convatec tarafından aksine bir bildirim yapılmadığı sürece, yıllık dönemler halinde düzenlenir. İlk Programı 1 Şubat 2011 tarihinde başlayıp 30 Eylül 2011 tarihinde düzenlenecektir. Diğer dönemler ise her yıl 1 Ocak tarihinde başlayıp 30 Eylül tarihinde sona erecektir.


Madde 6

1. Program’ın amacı, Programa katılmak için başvuran ya da adına başvuruda bulunulan Ostomili kişiler arasından, her yıl bir adet Birinci ve iki adet Özel Ödül

Sahibi seçmektir. Bu kişiler, diğer ostomi hastalarına, hastalık süreci boyunca ve ostomi ameliyatı sonrasında en iyi “Geri Dönüş” örneği teşkil eden kişiler arasından seçilecektir. 2. Birincinin ve Özel Ödül Sahiplerinin seçimi, Seçici Kurul tarafından oylama yöntemiyle belirlenecektir. Bu işlem, yılda bir kez olmak üzere, Program Başvuru Formları kabulünün sona erme tarihinden sonraki 2 aylık süre içinde şu şekilde yapılacaktır:

a) 30 Kasım 2011 tarihine kadar – Programın ilk döneminde (2011 yılı Birincisi ve Ödül Sahipleri seçilir; Program Başvuruları, 1 Şubat 2011 tarihinden 30 Eylül 2011 tarihine kadar kabul edilir)

b) Takip eden her yılın 30 Kasım tarihine kadar – Programın birbirini takip eden dönemlerinde (2012 yılı Birincisi ve Ödül Sahipleri seçilir; Program Başvuruları, her yılın 1 Ocak tarihinden 30 Eylül tarihine kadar kabul edilir)

3. Program Başvurusu, Başvuru Formu’nda doldurulması zorunlu tüm alanların okunaklı bir şekilde doldurulmuş ve imzalanmış olarak, md 6 (2) kapsamında belirtilen süreler içerisinde ConvaTec Merkez Ofisine posta ya da kurye yolu ile göndermek suretiyle yapılır.

4. Program Birincisi ve Özel Ödül Sahipleri, ConvaTec tarafından yürütülecek olan ostomiyle yaşama yönelik bilgilendirme ve eğitim etkinliklerine katılacaktır.

5. Program Birincisi ve Özel Ödül Sahiplerinin ostomi hikâyeleri, yürürlükteki mevzuat hükümleri uyarınca bu kişilerden gerekli izin ve onayların alınmış olması kaydıyla ostomi ile ilgili dergilerin yanı sıra diğer basılı yayınlarda , ve www.benim-hikayem.com , www.convatec.com.tr ve www.greatcomebacks.com, internet sitelerinde yayınlanacaktır.


II. PROGRAM KATILIMCILARI


Madde 7

1. Bu programa, yalnızca ostomi ameliyatı geçirmiş sonra “Katılımcılar” olarak anılacaktır) katılabilir.

2. Katılımcılar, Program’a kendi özgür iradeleri ile alınacak karar ile katılabilir Yürürlükteki mevzuat uyarınca kendilerinden yazılı izin ve/veya onay alınmış olması kaydıyla üçüncü şahıslar veya kuruluşlar tarafından Katılımcılar adına da müracaatta bulunulabilir.

3. Program Başvuru Formu’nda bulunan ilgili bölümlerin,Katılımcılar tarafından imzalanmış olması gerekir. Ostomi ameliyatı geçirmiş kişiler adına bir üçüncü kişi

18 yaş üstü kişiler (bundan ya da kuruluş tarafından başvuru yapılmış ise, ilgili kişilerin Katılımcılar’a Başvuru Formu’nu imalatmış olmaları gerekir. .


III. PROGRAM BAŞVURUSU


Madde 8

1. Programa katılmak için okunaklı ve doğru bir şekilde doldurulmuş olan Program başvuru formunun (bundan sonra “Başvuru Formu” olarak anılacaktır) posta veya kuryeyle aşağıdaki adrese göndermeleri gereklidir: Great Comebacks®, “Benim Hikayem” ConvaTec Sağlık Ürünleri Ltd. Şti Şehit İlknur Keleş Sok . Hüseyin Bağdatlıoğlu Plaza, No 5/3 Kozyatağı Kadıköy Istanbul. Başvuru Formlarının gönderilmesi en son tarih aşağıdaki gibidir:

Dönem 2011 – 30 Eylül 2011 tarihine kadar

– Dönem 2012 ve müteakip dönemler için ilgili yılın 30 Eylül tarihine kadar

2. Başvuru Formu’na şu yollardan ulaşılabilir:

Gönderi yoluyla –ConvaTec Merkez ofis bilgi hattını arayarak: 0216 416 5200;

– ConvaTec resmi internet sitesinden çıktı alınması suretiyle www.benim- hikayem.com www.convatec.com.tr (PDF formatında bulunmaktadır);

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği bölge şubelerinden veya ConvaTec Şubelerinden doğrudan temin edilebilir.

3. Başvuru Formu Örneği ayrıca bu Program Kurallarının 1 numaralı Ekinde bulunmaktadır.

4. Başvuru Formunun formda bulunan açıklamalara uygun bir biçimde ve okunaklı bir şekilde doldurulmasına ve imzalanmasına dikkat edilmelidir. .

5. Başvuru Formu, Katılımcı’nın kişisel verilerini, hastalık hakkındaki bilgileri ve gizli nitelikte addedilebilecek diğer bilgileri ifşasını gerektirir; bu bilgiler, ConvaTec tarafından yalnızca Program’ın ve bilgilendirme-eğitim amaçlarının yürütülmesi kapsamında kullanılacaktır.

6.Bu doğrultuda Katılımcı’nın Programın amaçları doğrultusunda Başvuru Formu’nda bulunan kişisel verilerinin bilgisi dahilinde işleme tabi tutulmasına yönelik ve Katılımcı’nın Birinci veya Özel Ödül Sahibi olarak seçilmesi halinde, ConvaTec tarafından düzenlenecek bilgilendirme-eğitim etkinlikleri kapsamı ile sınırlı olmak üzere Başvuru Formu’nda bulunan resmin ve diğer kişisel verilerin kullanılmasına ilişkin onay verdiğine dair “Onay Formu” Başvuru Formu’na iliştirilmiş olarak ve mutlak suretle temin edilmiş olmalıdır.

7. Başvuru Formu’nun, belirtilen süreler dahilinde işbu Propgram Kuralların madde 2’sinde belirtilen adrese gönderilmesi durumunda, Başvuru Formu bu sürelerden sonra ulaşmış olsa dahi, başvuru süresi içinde yapılmış olarak kabul edilir.

8. Postane kurye ile gönderilen başvurularda onaylanan gönderi tarihi, başvuru tarihi olarak kabul edilir. Belirtilen süre sınırlamalarından sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

9. Başvuru Formu’ndaki gerekli alanlara atılacak her imza Katılımcı’nın kendisine ait ve belirgin olmalıdır.

10.Katılımcı, Başvuru Formu’nu imzalayarak:

a) Aşağıdaki kullanım alanlarına yönelik olarak, sağlanan tüm içeriklerin ve materyallerin kullanım hakkını, ücretsiz olarak ConvaTec Şirketi’ne devreder:

I. Kayıt prosedürleri,
II. Çalışma’nın, internet ortamı da yayınlanması dâhil, bilgisayarlara ve bilgisayar ağına kaydedilmesi,
III. Çalışma’nın, ConvaTec veya diğer tüzel kişilikler tarafından yayınlanan profesyonel gazeteler de dâhil olmak üzere, tüm yayınlar ve kitaplarda yayınlanması amacıyla, baskı, manyetik sabitleme, dijital teknoloji gibi farklı teknikler kullanılarak kopyalanması,
IV. Çalışma’nın, tıbbi/klinik/bilimsel ConvaTec belgelerine eklenmesi,
V. Dağıtıma sunulması,
VI. Kamu tarafından çoğaltılması ve kullanılması,
VII. Sergilenmesi.

b)Katılımcı, Çalışma’nın yabancı dillere çevrilmesi ve diğer etkinliklerin gerçekleştirilmesi için kullanılması gibi Çalışma kapsamında devredilen hakların ConvaTec tarafından kullanılmasını kabul eder.

11.ConvaTec, teslim edilen Başvuru Formları’nı veya gönderilen diğer materyalleri iade etmez.


IV. PROGRAM BİRİNCİSİ VEÖZEL ÖDÜL SAHİPLERİNİN SEÇİMİ


Madde 9

1. Başvurular, aşağıdaki şartlar sağlandığı takdirde değerlendirmeye alınacaktır:

– Başvuru Formu, doğru olarak doldurulmuş ve belirtilen alanlar Katılımcı’nın kendisi tarafından okunaklı bir biçimde imzalanmışsa;

– Başvuru Formu, yukarıda bulunan Madde 8’de belirtilen süreler dahilinde gönderilmişse.

2. Yukarıdaki şartları karşılamayan ve gönderinin doğru bir şekilde korunmaması sonucu hasar meydana gelmesi gibi başvuru formunun okunmasını imkânsız kılan kusurları bulunan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Yukarıda belirtilen başvurular ve materyaller iade edilmeyecek ve ConvaTec tarafından imha edilecektir.

3. ConvaTec, Başvuru Formları ve bu formlardaki bilgilere dayanarak, her bir Katılımcı için, Seçici Kurul tarafından hazırlanmış Katılımcı değerlendirmesinin temelini oluşturan bir dosya hazırlayacaktır.

4. Belirtilen sürelerde gönderilmiş ve doğru bir şekilde doldurulmuş olan Başvuru Formları’nın değerlendirmesi, aşağıdaki kriterlere göre, Program Birincisi ve Ödül Sahiplerini belirleyecek olan Seçici Kurul tarafından yapılacaktır:

a) vaka kaydı ve ostomi ameliyatından sonra yaşama geri dönüş kaydı;

b) ek materyallerin (fotoğraflar, filmler, sunumlar, yayınlar gibi) bulunması

görsel olarak tanımlama kalitesi;

diğer ostomili kişilere yardım potansiyeli.

5. Seçici Kurul’un, başvuru değerlendirmeleri ve Birinci ve Özel Ödül Sahibi unvanlarının verilmesine yönelik kararı nihaidir ve ikinci bir değerlendirmeye tabi olamaz.

6. Katılımcı tarafından yapılan başvurunun veya sağlanan diğer materyallerin içeriğinin üçüncü tarafların telif haklarını ihlal ettiğine veya kanuna veya bu Program Kuralları’nın hükümlerine karşı geldiğine dair herhangi bir bilginin ConvaTec veya Seçici Kurul’a ulaşması durumunda, ConvaTec, aşağıda belirtilenleri, gerektiği şekilde uygulama hakkına sahiptir:

a) Kararın, şüpheler açıklığa kavuşana kadar tutulması veya iptal edilmesi;

b) Katılımcı’ya bahşedilen Birinci veya Özel Ödül sahibi unvanlarının geri alınması ve bu unvanların diğer bir Katılımcı’ya verilmesi;

c) Söz konusu Program’ın kapsadığı dönemde hiç bir unvanın bahşedilmemesine

d) Daha önceden bahşedilmiş unvanların bulunması halinde, bahşedilen unvanın

e) Katılımcı’nın Program’dan çıkarılması.

7. Birinci ve Özel Ödül Sahipleri’ne yönelik bilgiler www.convateccom.tr internet sitesinde yer alacaktır.


V. NİHAİ HÜKÜMLER


Madde 10

Başvuru Formu’nda Katılımcı tarafından bildirilen adresin değişmesi durumunda Katılımcı, yeni adresini derhal ConvaTec Şirketi’ne yazılı olarak bildirmelidir. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi, ConvaTec Şirketi’nin kararına bağlı olarak, hak kazanıldığı takdirde Birinci veya Özel Ödül Sahibi unvanının kaybedilmesine yol açabilir.


Madde 11

ConvaTec, PTT veya kurye hizmeti veren diğer kuruluşların ConvaTec Şirketi’ne atfedilemeyecek kusurlarına dair mesuliyet kabul etmez.


Madde 12

1. ConvaTec, özellikle Katılımcı verilerinin yalnızca Program’ın gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılacağına dair, yürürlükteki kişisel verilerin korunmasına dair mevzuata uymakla yükümlüdür.

2. Katılımcı, kişisel verilerine erişme, bunları düzeltme veya bunların ConvaTec tarafından kaldırılması veya kullanılmamasını talep etme hakkına sahiptir.

3. Kişisel verilerin, Katılımcı’nın talebi üzerine ConvaTec tarafından kaldırılması veya kullanılmaması , Program Katılımcısı’nın Program dahilindeki haklarının derhal askıya alınması anlamına gelir.


Madde 13

İşbu Program Kuralları’nın tam şekli, ConvaTec Şirketi’nden temin edilebileceği gibi www.convatec.com.tr internet sitesinde belirtilen adresinde, Katılımcı’nın incelemesine sunulmaktadır.


Madde 14

ConvaTec, işbu Program Kurallarında yapılan değişiklikleri www.benim-hikayem.com ve www.convatec.com.tr adresli internet sitesinde duyurma hakkını saklı tutar.


Madde 15

ConvaTec işbu Program Kuralları kapsamı dışındaki konulara yönelik kararları alma yetkisini haizdir.