Seçici Kurul


Program, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dahilinde düzenlenmektedir. 

Program kapsamında hemşireler, doktorlar, psikologlar, dernek temsilcileri ve ConvaTec temsileri arasından seçilecek (toplam 5 ila 9 kişi olmak üzere) kişilerden oluşan Seçici Kurul, yılda bir kez olmak üzere Programa katılan ve katılmak için başvuran tüm kişiler arasından bir adet Birinci ve iki adet Özel Ödül Sahibi seçecektir. 

Program, ConvaTec tarafından aksine bir bildirim yapılmadığı sürece, yıllık dönemler halinde düzenlenir. Dönemler her yıl 1 Ocak tarihinde başlayıp 30 Eylül tarihinde sona erecektir.