Programın Kuralları


1. Program Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, Türk Ostomi Cerrahi Derneği, Yara Ostomi İnkontinans Hemşireleri Derneği işbirliğiyle yürütülmektedir.

2. Program katılımcıları, 18 yaşından büyük ve ostomi ameliyatı geçirmiş olmalıdır.

3. Doldurulmuş ve imzalanmış Program Başvuru Formu, Programa katılmak için zorunludur. Doldurulmuş ve imzalanmış Form, ConvaTec Merkez Ofisine gönderilmelidir.

4. Kişi, Great Comebacks®, „Benim Hikayem” programına kendi isteği ile katılabilir veya diğer kişiler veya kuruluşlar tarafından aday gösterilebilir. Her durumda, başvuru sahibinin Program Başvuru Formunu onaylaması ve imzalaması gereklidir.

5. Özel Ödül Sahipleri’ni ve Birinci’yi, Great Comebacks®, Benim Hikayem Seçici Kurul’u seçer. Kurul, dernek temsilcileri, hemşireler, psikologlar ve doktorlardan oluşacaktır.

6. Great Comebacks®, „Benim Hikayem” Özel Ödül Sahipleri ve Birincisinin her döneme ait profilleri, ostomi ile ilgili dergilerde ve aşağıdaki internet sitelerinde yayınlanacaktır:

www.benim-hikayem.com , www.convatec.com.tr ve www.greatcomebacks.com